Pajūrio planai

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!


Pajūrio planai teikia paslaugas ir yra stiprūs: 

APLINKOSAUGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS:

 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengimas
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) dokumentų rengimas;
 • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentų rengimas;
 • Informacijos planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai privalomojo vertinimo parengimas;
 • Paraiškos Taršos leidimui gauti / koreguoti parengimas;
 • Paraiškos TIPK  leidimui gauti / koreguoti parengimas;
 •  Leidimai ENTP veiklai
 • Prognozuojamo aplinkos triukšmo ir oro taršos skaičiavimas ir vertinimas;

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS:

 • Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai);
 • Specialieji planai;
 • Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai;
 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai.