Pajūrio planai

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!


MŪSŲ PASLAUGOS

PLAČIAU APIE VISKĄ

Planuojant ūkinę veiklą, būtina numatyti jos poveikį aplinkai. Jei numatoma veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras, nustatant ir įvertinant galimą tiesioginį, netiesioginį ir kaupiamąjį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios.

Mūsų komanda Jums padės parengti:

  ·    Informaciją planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai privalomojo vertinimo;

·   Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV);

  • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) dokumentus;
  • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus;

· Prognozuojamo aplinkos triukšmo ir oro taršos skaičiavimus, vertinimą ir modeliavimus.

Mes siūlome didžiulį paslaugų, užtikrinančių puikius rezultatus ir turinčių teigiamą poveikį Jūsų verslui, spektrą!

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis.