Pajūrio planai

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!


Pajūrio planai teikia paslaugas ir yra stiprūs: 

APLINKOSAUGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS:

  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengimas
  • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) dokumentų rengimas;
  • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentų rengimas;
  • Informacijos planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai privalomojo vertinimo parengimas;
  • Paraiškos Taršos leidimui gauti / koreguoti parengimas;
  • Paraiškos TIPK  leidimui gauti / koreguoti parengimas;
  •  Leidimai ENTP veiklai
  • Prognozuojamo aplinkos triukšmo ir oro taršos skaičiavimas ir vertinimas.