Pajūrio planai

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!


VIEŠINIMAS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠČIŲ IR KORPUSINIŲ BALDŲ GAMYBOS ĮMONIŲ EKSPLOATACIJOS - POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Vakarų medienos grupė”, į.k.: 142044723, Liepų g. 67, Klaipėda, tel.: +370 46 469555, +370 626 12374, el. paštas: info@vakarumg.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, į.k.: 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla - medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploatacija, žemės sklype Ryto g. 4, Menčių k., Akmenės r. sav.

UAB „Vakarų medienos grupė“ vykdo medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statybą Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje, valstybiniame žemės sklype, esančiame Ryto g. 4, Menčių k., Akmenės r. sav. Numatoma vystyti medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploataciją. Planuojant ūkinę veiklą buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir atsižvelgiant į ūkine veikla sukeliamą fizinę taršą – triukšmą, buvo nustatyta sanitarinės apsaugos zona, apimanti planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypą ir gretimus žemės sklypus.

Ūkinės veiklos organizatorius numato įgyvendinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo mažinimo priemones ir sumažinti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, nuo 2019-01-07 iki 2019-01-23 darbo dienomis. Ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2019-01-23, 17 val. Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, el. paštas: siauliai@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_VMG_galutine.pdf INFORMACIJA apie UAB „Jormeta“ planuojamos ūkinės veiklos – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas R. Kalantos g. 32 Kaunas., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Jormeta“, į.k. 303105358, Minijos g. 130-6, Klaipėda., tel. 867151531, el.p: jormeta.info@gmail.com.

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: 861512367, el.p. pajurioplanai@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:. UAB „Jormeta“ PŪV – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas R. Kalantos g. 32, Kaunas.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas, kuris apima antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko) elektros ir elektroninės įrangos bei netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų) laužo surinkimą ir apdorojimą bei baterijų ir akumuliatorių surinkimas ir laikymas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos patalpose, esančiose R.Kalantos g. 57, Kaunas bei UAB „Pajūrio planai“ patalpose, Liepų g. 66, Klaipėda. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 8 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. spalio 8 dieną, 16 val.. Petrašiūnų seniūnijos patalpose, esančiose R.Kalantos g. 57, Kaunas.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92101 Klaipėda, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai ar el. paštu pajurioplanai@gmail.com.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija: Nacionalis VSC Kauno departamentas (K. Petrausko g.24, Kaunas, 8(37)331683, kaunas@nvsc.lt)

Ataskaita ar jos santrauka (pataisyta ar papildyta Ataskaita ar pataisytos ar papildytos Ataskaitos santrauka) interneto svetainėje turi būti skelbiama, kol Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar pateiks motyvuotus reikalavimus šią Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

  Jormeta_PVSC_ataskaita_1107_pasirasyta.pdfINFORMACIJA APIE UAB "VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ" PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ DĖL MEDIENOS PRODUKTŲ GAMYBOS INOVACIJOS ĮMONIŲ STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS

Vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr.D1-885, 74 punktu, informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Vakarų medienos grupė“, esanti Liepų g. 68, Klaipėda. Vykdantysis direktorius Giedrius Kaukas, tel. (+370) 46 469588, el. paštas: info@vmg.eu.; https://www.mediena.lt/.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda. Direktorius Rolandas Aušra, tel. (+370) 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.; http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statyba ir eksploatacija.

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Menčių k., Pašakarnių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskrityje.

PAV subjektai kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje - Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita nuo 2018-06-12 galima susipažinti UAB „Pajūrio planai“ biure Liepų g. 66, Klaipėdoje darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val. ir interneto puslapyje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/ per 20 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo (ataskaita pateikta žemiau esančioje nuorodoje).

Nuo 2018-06-12, PAV ataskaita 20 darbo dienų eksponuojama Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, tel. (+370) 425 56171, el. paštas: kaimiskoji.seniunija@akmene.lt.

Pasiūlymus dėl poveikio PAV ataskaitos galima pateikti per 20 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingajai institucijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2018-07-11 Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė 16 val. 

PAV_ataskaita_Vakaru_medienos_grupe_201800920.pdf


INFORMACIJA apie V.Plūko IĮ planuojamos ūkinės veiklos – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimo Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos raj., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: V.Plūko iį ,Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. +37069840120, el.p: plukoimone@gmail.com.

2. Ataskaitos rengėjas: UAB "Pajūrio planai", Liepų g. 64-428, Klapėda, tel.: 861512367, el.p. pajurioplanai@gmail.coma

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:. V.Plūko IĮ PŪV – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimas Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: ENTP tvarkymo veiklos pakeitimas (atliekų tvarkymo zonų plano koregavimas, vienu metu laikomų atliekų kiekių koregavimas). Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos patalpose, esančiose Minijos g. 2, 86232 Dovilai, Klaipėdos r. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. kovo 9 d. iki kovo 23 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

UAB „Pajūrio planai“ patalpose, Liepų g. 64-428, Klaipėda. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. kovo 9 d. iki kovo 23 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 23 dieną, 17 val. V.Plūko IĮ patalpose Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 64-428, 92101 Klaipėda, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai ar el. paštu pajurioplanai@gmail.com.

 

Ataskaita ar jos santrauka (pataisyta ar papildyta Ataskaita ar pataisytos ar papildytos Ataskaitos santrauka) interneto svetainėje turi būti skelbiama, kol Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar pateiks motyvuotus reikalavimus šią Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę nuorodą:

PVSV_SAZ_ataskaita_Pluko.pdf
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ DĖL MEDIENOS PRODUKTŲ GAMYBOS INOVACIJOS ĮMONIŲ STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Vakarų medienos grupė“, esanti Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda. Vykdantysis direktorius Giedrius Kaukas, tel. (+370) 46 469588, el. paštas: info@vmg.eu; https://www.mediena.lt/. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda. Direktorius Rolandas Aušra, tel. (+370) 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.; http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statyba ir eksploatacija. 

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Menčių k., Pašakarnių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskrityje. 

PAV subjektai kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: 

- Akmenės rajono savivaldybės administracija; 

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Šiaulių teritorinis padalinys. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

Su PAV programa galima susipažinti UAB „Vakarų medienos grupė“ biuro pirmo aukšto patalpose Liepų g. 68, Klaipėda darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val. ir interneto puslapyje: http://pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/ per 10 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo. 

Pasiūlymus dėl poveikio PAV programos galima pateikti PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

PAV programa:

PAV_Programa_viesinimui_MedienosGrupe_Akmene.pdf